Kaliteli Zeytinyağı Üretiminde Zeytin Üreticilerinin Rolü

Authors

  • İsmail Bayyiğit Artuklu Üniversitesi
  • Veysi Acıbuca Mardin Artuklu Üniversitesi, Kızıltepe Meslek Yüksekokulu, Organik Tarım Bölümü, Mardin

Keywords:

Zeytinyağı, Zeytinyağı Üretimi, Üretim Koşulları, Hasat Süreci, Zeytinyağı Kalitesi

Abstract

Zeytinyağı üretimi, sağlık, beslenme, ekonomi, kültür ve çevre açısından büyük bir öneme sahiptir. Zeytinyağı; zeytin üretim kararından başlayıp zeytinlerin hasadından, sıkım sonrası zeytinyağı olarak depolanmasına kadar uzanan üretim safhalarının çoğundan etkilenmektedir. Bu açıdan kaliteli natürel zeytinyağı üretimi için kaliteli zeytin üretimi ve hasadı önem taşıyan bir konudur. Ancak, hasattan nihai ürüne kadar pek çok aşamada karşılaşılan sorunlar bu süreci olumsuz etkilemektedir. Türkiye, zeytin ağaç varlığı, sofralık zeytin ve zeytinyağı üretiminde dünyanın en önemli üretici ülkeleri arasındadır. Ancak maalesef zeytin üreticileri arasında kalite yerine üretim miktarının öne çıkarılması istenilmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, kaliteli bir zeytinyağı üretimi için zeytin üretiminde gerekli olan üretim koşullarının araştırılmasıdır. Bu koşullar, zeytin ağaçlarının yetiştirilme şartları, hasat süreci, zeytin işleme teknikleri, yağ elde etme yöntemleri, depolama koşulları ve son ürün kalitesi gibi çeşitli aşamalara odaklanmaktadır. Diğer yandan zeytinyağı üretiminde kalitenin sürdürülebilirliği için üreticilerin bilinçlendirilmesi de önem taşımaktadır. Çalışmada zeytinyağı üretiminde kalite kriterlerini araştıran ulusal ve uluslararası kaynaklardan yararlanmış olup elde edilen sonuçların kaliteli zeytinyağı üretimi için üretici, tüketici ve sanayicilere fayda sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Published

03-10-2023

How to Cite

Bayyiğit, İsmail, & Acıbuca, V. (2023). Kaliteli Zeytinyağı Üretiminde Zeytin Üreticilerinin Rolü . 3rd International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Malatya, Türkiye, 553–556. from http://turjaf.org/index.php/TURSTEP/article/view/151